Józef Mirosław Tetkowski

Partner zarządzający
Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1988 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, funduszy inwestycyjnych oraz energetyki.

  Janusz Tetkowski

  Partner
  Ukończył Uniwersytet Warszawski w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń.


   Dariusz Śniegocki

   Partner
   Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń, ochrony konsumentów i konkurencji oraz ochrony środowiska.

    Michał Saganek

    Partner
    Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w 2008 roku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa energetycznego, budowlanego.

     Magdalena Rusinowska

     Radca prawny
     Ukończyła Uniwersytet Warszawski w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy.      Patryk Rogowski

      Radca prawny
      Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2008 roku. Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa cywilnego, sporów sądowych, arbitrażu i mediacji.


       Antoni Anasz

       Radca prawny
       Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w 2009 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa nowych technologii, ochrony środowiska oraz energetyki.

        Piotr Kołodziejczyk

        Radca prawny
        Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2012 roku. Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa pracy.


         Milena Więch

         Aplikant radcowski
         Ukończyła Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji w 2012 roku, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

          Szymon Szabat

          Aplikant radcowski
          Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2012 roku, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.


           Kamil Banaszewski

           Aplikant radcowski
           Ukończył Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie w 2016 roku, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.


            Olga Iwańska

            Aplikant radcowski
            Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

             Klaudia Szpuda

             Aplikant radcowski
             Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

              Karol Prażmo

              Aplikant radcowski
              Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

               Larysa Gesek

               Prawnik
               Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie – Wydział Prawa.
                Anna Krawczuk-Granoszewska

                Prawnik
                Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie – Wydział Prawa i Administracji.

                 Edyta Sobecka

                 Szef biura organizacyjnego
                 Ukończyła Uniwersytet Warszawski - Międzywydziałowe Studia Europejskie.

                  Weronika Boniakowska

                  Asystentka
                  Ukończyła Wszechnicę Polską Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Administracji i Finansów.

                   Żaneta Kruszyńska

                   Asystentka
                   Ukończyła Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Wydział Nauk Ekonomicznych.

                    Sandra Szwarczewska

                    Asystentka
                    Studentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej - Wydział Nauk Społecznych i Administracji.

                     Magdalena Szczygieł

                     Asystentka
                     Studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji.

                      Aneta Wróblewska

                      Asystentka
                      Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Resocjalizacji Sądowej.

                       Aleksandra Grzymkowska

                       Analityk prawny
                       Ukończyła Studium Policealne w zawodzie technik administracji.

                        Renata Olszak

                        Księgowa
                        Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie – Wydział Ekonomii.