Prawo cywilne i gospodarcze

Prawo sądowe – Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych obejmujące wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Kancelaria prowadzi postępowania przedsądowe mające na celu zawarcie ugody przed wszczęciem postępowania sądowego. Zespół prawa sądowego składa się z prawników wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach prawa, co zapewnia klientowi komfort w rozumieniu jego zawodowego problemu oraz profesjonalne reprezentowanie w postępowaniu sądowym. Kancelaria systematycznie prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach arbitrażowych.

Ochrona danych osobowych – bardzo ważnym aspektem praktyki Kancelarii jest doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności wdrożenia RODO. Nasi prawnicy identyfikują zbiory danych administrowanych przez klientów, a także określają zakres i cel przetwarzania danych w gromadzonych zbiorach, by następnie ocenić, czy przetwarzanie odbywa się w dopuszczalnych ramach i na aktualnej podstawie prawnej. Kancelaria pomaga w opracowaniu wewnętrznych dokumentów polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych. Opracowuje klauzule zgód na przetwarzanie danych. Nasi prawnicy reprezentują klientów przed GIODO.  Kancelaria doradza, na jakiej podstawie administrator może dokonać transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Prawo umów – to jedna z najważniejszych dziedzin prawa, jaką Kancelaria się zajmuje. Nasi prawnicy doradzają w przygotowywaniu i  wykonywaniu wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych. Kancelaria bierze udział we wszystkich kwestiach związanych z negocjowaniem, zawieraniem, wykonywaniem, a także z rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych. Przygotowuje projekty ogólnych warunków umów we wszelkich dziedzinach obrotu gospodarczego – handel, informatyka, ubezpieczenia, bankowość.

Windykacja należności – to niezmiernie ważny aspekt działalności każdego z naszych klientów. Dział windykacji należności Kancelarii w oparciu o ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie i profesjonalne rozpoznanie rynku dłużników może zaoferować nie tylko skuteczne dochodzenie wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z udziałem komorników, ale także świadczyć doradztwo w zakresie bezpieczeństwa zawierania umów (zabezpieczenia umów). Prowadzona windykacja należności oparta jest o profesjonalne metody wypracowane zarówno przez naukę, jak i praktykę prawa.  Celem Kancelarii jest szybkość i skuteczność postępowania egzekucyjnego.

Nieruchomości – praktyka Kancelarii w tym zakresie obejmuje doradztwo prawne dotyczące: oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości, porządkowania jej stanu prawnego, rozwiązywania problemów związanych z realizacją transakcji, w tym wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, doradztwo prawne w zakresie umów najmu, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni komercyjnych, zakupu dla funduszy inwestycyjnych budynków biurowych i magazynowych przeznaczonych na wynajem. Szczególnie ważne jest doradztwo w zakresie różnych przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych czy przemysłowych, a także pod budowę ferm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, biogazowni.

Prawo rodzinne i nieletnich – ta dziedzina prawa jest bardzo szeroka. Kancelaria prowadzi postępowania mediacyjne i sądowe m.in. w sprawach o rozwód. Sprawy te wymagają nie tylko wiedzy, ale także empatii i zrozumienia problemów klienta. Często z tymi sprawami związana jest konieczność prowadzenia procesów o podział majątku. Nasi prawnicy posiadają w tym zakresie bogate doświadczenie. Szczególnie ważna jest problematyka ochrony praw dziecka oraz przestępstw w rodzinie. Nie bez znaczenia jest pomoc udzielana związkom partnerskim w rozwiązywaniu ich skomplikowanych problemów prawnych. Podkreślenia wymaga także pomoc prawna udzielana seniorom. Prawa osób starszych są jednym z zasadniczych celów polityki społecznej Unii Europejskie, jak Państwa Polskiego.