Prawo nowych technologii

Prawne aspekty umów zawieranych w Internecie – jedną z najważniejszych konsekwencji rozwoju Internetu  jest rewolucja w metodach komunikacji międzyludzkiej. Dzięki Internetowi jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą szybko, tanio i na dowolną odległość. Zalety te zostały wykorzystane również przy zawieraniu umów. Należy jednak pamiętać, że nie każde uzgodnienie stron za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest umową.  Umowy w Internecie i ich prawne konsekwencje są współcześnie bardzo ważnym elementem praktyki Kancelarii.

Prawna ochrona programów komputerowych – w świecie cyfrowej rewolucji trudno wyobrazić sobie działalność bez komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie zarówno w życiu prywatnym, jak i w prowadzeniu nawet najmniejszego przedsiębiorstwa. Świadomość korzyści, jakie niesie ze sobą eksploatacja oprogramowania komputerowego jest bezsprzeczna. Praktyczne kwestie oraz regulacje dotyczące programu komputerowego i przyznanej mu ochrony prawnej to bardzo ważny aspekt praktyki Kancelarii. Poprzez działania prawne nasi wyspecjalizowani prawnicy zapewniają klientom ochronę ich interesów związanych z prawami do programów komputerowych, a także starają się zminimalizować negatywne konsekwencje, na jakie narażać może brak wiedzy w tym przedmiocie.

Prawne aspekty zarządzania nowymi technologiami – współcześnie jednym z najważniejszych kryteriów oceny realizowanych projektów z zakresu nowych technologii jest określenie ich efektywności i poszukiwanie odpowiedzi w zakresie metod diagnozowania problemów, a także wybór odpowiednich narzędzi do zwiększenia poziomu ich efektywności. Te zadania wiążą się ściśle z szerokimi aspektami prawnymi w zakresie wdrażania nowych technologii. Wyzwania prawne, jakie powstają na tle zarządzania nowymi technologiami są elementem praktyki Kancelarii. Szczególnie dotyczy to rozwijającej się technologii blockchain.

Cyberprzestępczość – przestępczość komputerowa od początku towarzyszyła rozwojowi nowoczesnych technologii. O ile początkowo kwestia ta pozostawała raczej problemem marginalnym, o tyle pod koniec XX wieku, komputery powszechnie były już wykorzystywane jako narzędzia służące do dokonywania czynów zabronionych. Pochodną takiego stanu rzeczy są nie tylko nowe przestępstwa (np. sabotaż komputerowy – art. 269 k.k.) lecz także całkowicie nowe ich formy. Kancelaria bierze udział w licznych postępowaniach karnych, których celem jest zwalczanie cyberprzestępczości. Nasi prawnicy zapewniają klientom wszechstronną pomoc prawną w tego rodzaju postępowaniach.

Ochrona danych osobowych i ochrona prywatności w Internecie – każdy człowiek, niezależnie od wieku, ma prawo do prywatności. Prywatność jest wartością tak cenną, że chroni ją prawo. Podmioty bez uzyskania pozwolenia określonej osoby (za wyjątkiem pewnych sytuacji przewidzianych przez prawo) nie mogą zbierać danych na jej temat. W Internecie trudno chronić swoją prywatność i dane osobowe. Kancelaria broni interesów zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych prowadzi szkolenia z zakresu ochrony prywatności w Internecie. Podejmuje liczne działania o charakterze prawnym, jak i edukacyjnym w celu ochrony danych osobowych swoich klientów.

Elektroniczne instrumenty płatnicze – instrument płatniczy jest to instrument materialny, inny niż prawny środek płatniczy (taki jak banknoty lub monety). Daje on możliwość swojemu właścicielowi lub użytkownikowi dokonywania przekazu pieniędzy lub wartości pieniężnych samodzielnie lub w połączeniu z innym instrumentem płatniczym (np. karty płatnicze, karty debetowe, pieniądze elektroniczne). Prawne aspekty elektronicznych instrumentów płatniczych to współcześnie jedno z największych wyzwań dla każdej kancelarii prawniczej. Nasi prawnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne do profesjonalnego reprezentowania klientów w sprawach dotyczących problemów związanych z elektronicznymi instrumentami płatniczymi.