Prawo ubezpieczeniowe

Spory sądowe – Kancelaria prowadzi w całej Polsce postępowania sądowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych. Reprezentuje klientów w sprawach dotyczących ubezpieczeń osobowych (zadośćuczynienia, renty, odszkodowania), majątkowych, komunikacyjnych (najem, naprawy samochodów), czy też w ramach produktów unit-linked. Prowadzi postępowania regresowe.

Ogólne warunki umów – nasi prawnicy posiadają ogromne doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji ubezpieczeniowej niezbędnej do przygotowania ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych. Doświadczenie Kancelarii opiera się na wieloletniej współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Wyspecjalizowani prawnicy biorą udział w konferencjach naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

Komisja Nadzoru Finansowego – udział w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego jest dla Kancelarii szczególnie ważny. Nasi prawnicy  reprezentują klientów w sprawach zapewniających prawidłowe funkcjonowanie, stabilność, bezpieczeństwo i przejrzystość rynku finansowego. Sprawowany przez Komisję nadzór nad sektorem bankowym, ubezpieczeniowym, rynkiem kapitałowym oraz instytucjami pieniądza elektronicznego powoduje, że doświadczenie Kancelarii w tym zakresie jest szczególnie przydatne w ramach codziennej obsługi podmiotów, którym służy pomocą prawną.