Józef Mirosław Tetkowski

Partner zarządzający
Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1988 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, funduszy inwestycyjnych oraz energetyki.

  Janusz Tetkowski

  Partner
  Ukończył Uniwersytet Warszawski w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, pracy oraz ubezpieczeń.


   Dariusz Śniegocki

   Partner
   Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeń, ochrony konsumentów i konkurencji oraz ochrony środowiska.

    Michał Saganek

    Partner
    Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie w 2008 roku. Specjalista z zakresu prawa handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów, prawa energetycznego, budowlanego.

     Magdalena Rusinowska

     Radca prawny
     Ukończyła Uniwersytet Warszawski w 2001 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa spółdzielczego, prawa własności intelektualnej oraz prawa pracy.      Patryk Rogowski

      Radca prawny
      Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w 2008 roku. Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeń, prawa cywilnego, sporów sądowych, arbitrażu i mediacji.


       Antoni Anasz

       Radca prawny
       Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2008 roku oraz Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą w 2009 roku. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa nowych technologii, ochrony środowiska oraz energetyki.

        Szymon Szabat

        Radca prawny
        Ukończył Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 2012 roku. Specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego, prawa cywilnego oraz prawa pracy.


         Milena Więch

         Aplikant radcowski
         Ukończyła Uczelnię Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji w 2012 roku, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

          Karol Prażmo

          Aplikant radcowski
          Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

           Olga Szcześniak

           Aplikant radcowski
           Ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa i Administracji, aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

            Marta Tomaszewska

            Aplikant radcowski
            Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2019 roku. Aplikacja Radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

             Anna Krawczuk-Granoszewska

             Aplikant radcowski
             Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie - Wydział Prawa i Administracji w 2017 roku. Aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców

              Michał Rosłon

              Aplikant radcowski
              Ukończył Uniwesystet Warszawski, wydział Prawa i Administracji w 2019 roku.

               Larysa Gesek

               Prawnik
               Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Warszawie – Wydział Prawa.
                Grzegorz Skotnicki

                Prawnik
                Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Prawa i Administracji w 2019 roku.

                 Edyta Sobecka

                 Szef biura organizacyjnego
                 Ukończyła Uniwersytet Warszawski - Międzywydziałowe Studia Europejskie.

                  Weronika Boniakowska

                  Asystentka
                  Ukończyła Wszechnicę Polską Szkoła Wyższa w Warszawie Wydział Administracji i Finansów.

                   Żaneta Kruszyńska

                   Asystentka
                   Ukończyła Uniwersytet Warmińsko – Mazurski Wydział Nauk Ekonomicznych.

                    Aneta Wróblewska

                    Asystentka
                    Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Resocjalizacji Sądowej.

                     Natalia Majewska

                     Asystentka
                     Uniwersytet Warszawski, wydział Prawa i Administracji

                      Anna Jędrzejewska

                      Asystentka
                      Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, wydział Prawa i Administracji w 2012 roku

                       Magdalena Szczygieł

                       Asystentka
                       Studentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Prawa i Administracji.

                        Marta Kieliszek

                        Asystentka
                        Ukończyła Społeczną Akademię Nauk w 2015 roku